این که انسانی طعمه یک حیوان درنده شود یا آنکه بر اثر نیش یک مار جان ببازد، چندان عجیب نیست، اما ماجرای طعمه شدن وقتی عجیب است که فردی بر اثر نیش یک حیوان مرده جان ببازد یا درست همان هنگامی که می خواهد حیوان درنده ای را با دوربین شکار کند خودش توسط آن حیوان شکار شود. این گزارشی است از این نوع مرگ های عجیب


سرگرمی،حاشیه،اخبار،همه عکس،ورزش،دانلود،تفریحی،و... منبع : سرگرمی،حاشیه،اخبار،همه عکس،ورزش،دانلود،تفریحی،و... |شگفت انگیز ترین مرگ های انسان توسط حیوانات عجیب ولی واقعی
برچسب ها : عجیب ,حیوان درنده